Inschrijvingen

Heb je interesse om jullie zoon/dochter in te schrijven in de Harp ? Dan ben je van harte welkom op onze ouderrondleidingen. U krijgt tijdens de rondleiding informatie over de werking en hoe je kan inschrijven. Daarnaast de mogelijkheid om jullie vragen te stellen en last but not least piepen we even in de klassen. Ben je graag aanwezig op één van de volgende rondleidingen, laat dit even weten op deharp.dir@stad.gent of telefonisch op 09/225 98 59.

Voorziene rondleidingen:

* Dinsdag 5 december 2017 - 14u
* Woensdag 13 december 2017 - 9u
* Donderdag 11 januari 2018 - 10u
* Dinsdag 16 januari 2018 - 18u30
* Vrijdag 26 januari 2018 - 9u
* Extra rondleiding - Woensdag 7 februari 2018 - 14u
 

 
Kan ik mijn kind inschrijven?
Elke leerling heeft recht op een inschrijving in een school naar keuze. Om dit na te streven hanteren alle kleuter-, lagere en basisscholen binnen het werkingsgebied van het LOP Gent Basisonderwijs dezelfde inschrijvingsprocedure.
Een inschrijving is pas mogelijk als de ouders instemmen met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
Uitgebreide informatie omtrent inschrijvingen vindt u op www.lop.be of in de brochure:
 (PDF).

Wanneer kan ik inschrijven?
Inschrijven kan pas ten vroegste in de voorziene inschrijvingsperiodes van het voorafgaande schooljaar. Alle (instappende) kleuters van éénzelfde geboortejaar kunnen worden ingeschreven tijdens dezelfde inschrijvingsperiode, ook al kunnen ze pas bij het begin van het daaropvolgende schooljaar instappen.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de kinderen geboren in 2016 of vroeger. Kinderen geboren na 2016 kunnen in geen geval worden ingeschreven.
Wanneer zijn er inschrijvingsperiodes?
De voorrangsperiode broers en zussen en kinderen van personeel, geboren in 2016 is voor alle scholen verplicht:

 • loopt van 16 oktober tot 27 oktober 2017""e')-dfmc
 • rechtstreeks inschrijven in het register in het secretariaat van de school
 • geen weigeringen wegens “capaciteit bereikt”
 • met broers en zussen bedoelen we: alle leerlingen die tot eenzelfde leefeenheid behoren / effectieve broers en zussen al dan niet op hetzelfde adres / halfbroers en halfzussen al dan niet op hetzelfde adres / kinderen die op hetzelfde adres wonen maar geen gemeenschappelijke ouders hebben

Alle andere kinderen:

 • elektronisch aanmelden tussen 2 februari 2018 (vanaf 12u) en 23 februari 2018 (tot 12u)
 • voorrang voor broers/zussen en kinderen van personeel, geboren voor 2016
 • alle aangemelde kinderen worden gerangschikt in indicatorleerlingen  of niet-indicator leerlingen

Indicatoren:

 • het gezin heeft een schooltoelage gekregen
 • de moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs (of gelijkwaardig studiebewijs)

Wat is een elektronische aanmeldingsperiode?
Om het probleem van kamperen voor de schoolpoorten op te lossen werd de elektronische aanmeldingsperiode ingevoerd. Voor ouders die hun kind in de Harp wensen in te schrijven is het aan te raden hun kind(eren) reeds vooraf elektronisch aan te melden via de website meldjeaan.gent.be (deze website is enkel operationeel tijdens de aanmeldingsperiode). Op het einde van de aanmeldingsperiode worden alle kinderen onderverdeeld volgens de indicator lln./niet-indicator lln.en gerangschikt volgens de afstand van verblijfplaats tot de school. Zolang de maximumcapaciteit van de betreffende leerlingengroep niet wordt overschreden,krijgen de vooraf aangemelde kinderen in volgorde van hun rangschikking een “toegangsticket”. Wie zo’n toegangsticket heeft, krijgt tussen 5 maart en  23 maart 2018 de tijd om de inschrijving op school te bevestigen.
Uitgebreide informatie over de aanmeldingsperiode en de rangordecriteria vindt u via www.lop.be
Waar aanmelden?
Op de website meldjeaan.gent.be vanaf 2 februari (12u 's middags) tot 23 februari (12 u 's middags) operationeel
Het aanmelden zal kunnen:

 • van thuis uit of via een andere particuliere internettoegang
 • in onze school (tussen 8u -12u en 13u45-16u30)
 • bij organisaties aangesloten bij het LOP
 • in het Administratief Centrum Zuid – contactpunt integratie

Wie mag een kind aanmelden?
De ouders of diegene die het kind “in rechte of in feite onder bewaring heeft”.
Wat heb je nodig om een kind vooraf elektronisch aan te melden?
De ISI-kaart van het kind + de rijksregisternummers van de ouders.  Het is bovendien handig als minstens één van de ouders over een e-mailadres beschikt, maar dat is niet noodzakelijk.
Inschrijven zonder aanmelden
Kinderen die niet elektronisch werden aangemeld kunnen alsnog in de overblijvende vrije plaatsen worden ingeschreven vanaf 17 april 2018.
.
Hoe verloopt de inschrijving?
Ouders komen naar school al dan niet in het bezit van een “toegangsticket” (zie aanmeldingsperiode) en een officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van het kind blijkt. Bij voorkeur is dit de KID-ID of ISI kaart. De ouders ondertekenen het inschrijvingsregister en ontvangen een bewijs van inschrijving.
Wat als een kind niet wordt ingeschreven?
De ouder wordt geïnformeerd over de reden van weigering en ontvangt een weigeringsformulier.
Is er (nog) plaats in de school voor mijn kind?
De Harp telt 4 kleuterklassen en 7 klassen in de lagere school. De maximumcapaciteit per geboortejaar is vastgelegd op 24 leerlingen. Broers en zussen van de kinderen die hier al school lopen kregen vooraf de kans in te schrijven.
Kan ik de school bezoeken?
Ja zeker, maar weet dat u niet de enige bent die dit wenst. Om de dagelijkse schoolwerking te behoeden voor de steeds grotere vraag naar rondleidingen worden er dagen voorzien om rondleidingen gegeven. Deze kan u boven aan deze tekst vinden. 

 

© Stad Gent 2018
Freinetschool De Harp
Bagattenstraat 155, 9000 Gent
tel. (032) 09 225 98 59, e-mail deharp@stad.gent